Fizinio asmens bankrotas Anglijoje

2012-09-20 Anglijoje ir Velse 2009 metais bankrotas buvo paskelbtas 74000 fizinių asmenų. 85 procentai iš tokių bankrutavusių asmenų buvo vartojamųjų paskolų naudotojai. Finansinės reabilitacijos įstatymleidystė Anglijoje formavosi šimtmečiais, ko pasekoje šiuo metu Anglijoje suformuota viena iš humaniškiausių Europoje sistema, nurašant skolas.

Bankrotas Anglijoje yra legalus procesas, išsprendžiantis fizinių asmenų įsiskolinimo klausimus bei apimantis visus tam reikalingus teismo sprendimus. Anglijos bankroto procedūra pagrįsta dviem pagrindiniais principais:
1.      Skolininkas įgyja galimybę finansinei reabilitacijai, nurašant jo įsiskolinimus;
2.      Skolininko veiklą ir turtą perima Bankroto administratorius ir jis paskirstomas tarp visų skolininko kreditorių.
 

Priežastys bankrotui paskelbti:
Priežastis tėra viena – skolininkas neturi galimybių išmokėti skolų arba skolininko piniginių įsipareigojimų bendra suma yra didesnė negu skolininko turimo turto vertė.

Bankroto ieškinio kaina skolininkui Anglijoje – 150 svarų už teismo nagrinėjimą, 345 svarai už bankroto administratoriaus darbą bei pagal nustatytus įkainius už teisines paslaugas.
Teisminis fizinio asmens bankroto ieškinio nagrinėjimo procesas Anglijoje užima 5-10 min. ir vykdomas toje teismo apylinkėje, kurioje gyvena skolininkas arba skolininkas vykdė/vykdo verslą/veiklą.
Teismo požiūris į skolininkus, norinčius paskelbti savo asmeninį bankrotą, yra pakankamai tolerantiškas (apygardos tesimo teisėjo Aštono Dordono citata išreiškia tą požiūrį – „Prieš priimant sprendimą, aš mėgstu pasikalbėti su skolininkais apie jų sunkios padėties atsiradimo priežastis. Ir aš, jeigu tai įmanoma, stengiuosi jiems padėti išsaugoti jų savigarbos jausmą. Juk po bankroto yra gyvenimas ir galimybė naujai finansinei pradžiai“.
 

Sprendimo priėmimas dėl fizinio asmens bankroto paskelbimo:
Priėmus sprendimą dėl bankroto, skolininkas įgyja legalią apsaugą nuo visų fizinių bei juridinių asmenų skolų išieškojimo veiksmų.
Priėmus sprendimą iškelti bankrotą, visi vykdymo procesai pavedami bankroto administratoriui.
Pagrindinės bankroto administratoriaus funkcijos:
1.      Ištirti skolininko asmeninę bei finansinę veiklas;
2.      Valdyti skolininko turtą;
3.      Apie bankroto eigą informuoti teismą ir kreditorius.
Daugumoje atvejų bankroto administratoriui skiriama 12 mėnesių, kad šis įvykdytų savo funkcijas. Išimtinais atvejais terminas gali būti pratęstas.
 

Bankroto iškėlimas ir skolininkui taikomi apribojimai po bankroto iškėlimo:
1.      Finansiniai apribojimai – skolininkas negali kreiptis gauti kredito didesnei negu 500 svarų sumai, neinformavęs naujo kreditoriaus apie jam iškeltą bankrotą;
2.      Skolininko visos bankinės sąskaitos yra „užšaldomos“;
3.      Apie bankrotą pažymima skolininko kredito istorijoje ir šis įrašas ten saugomas iki 6 metų.
 

Verslo ir profesinės veiklos apribojimai:
1.      Bankrutuojantis asmuo negali be teismo sutikimo būti įmonės vadovu (su ribota atsakomybe) arba dalyvauti steigiant bei valdant tokią įmonę;
2.      Bankrutuojantis asmuo negali be teismo sutikimo tęsti savo verslo nauju pavadinimu be tos įmonės, kurio savininkui buvo iškeltas bankrotas, pavadinimo paviešinimo;
3.      Bankrutuojantis asmuo negali būti policijos pareigūnu, karo pareigūnu, teisėju, mokyklos direktoriumi, vietinės savivaldybės tarybos nariu (Anglijos parlamento nariu bankrutavęs asmuo gali būti, išskyrus tam tikras išimtis).
 

Bankrutuojančio fizinio asmens (toliau – asmens) pareigos:
Pagrindinė asmens pareiga  - bendradarbiauti su bankroto administratoriumi. Jeigu asmuo atsisako bendradarbiauti su bankroto administratoriumi be jokios svarios priežasties – jam gresia laisvės atėmimo bausmė;
Asmuo privalo informuoti bankroto administratorių, jeigu padidėja asmens pajamos;
Asmuo, reikalaujant bankroto administratoriui, privalo pateikti pilną informaciją/ataskaitą apie savo asmeninę bei verslo finansinę veiklą už 5 metus iki bankroto iškėlimo datos;
 Kiti bankroto minusai:
1.      Asmeniniai bankrutuojančio asmens duomenys įtraukiami į Asmeninį nemokumo registrą ( The Individual Insolvency Register). Ši informacija pašalinama iš šio registro praėjus 3 mėnesiams po bankroto proceso pasibaigimo;
2.      Pranešimas apie bankrotą yra paskelbiamas vietiniame laikraštyje pagal asmens gyvenamą vietą arba pagal verslo vykdymo vietą;
3.      Visas kilnojamas/nekilnojamas asmens turtas (žemė, namai, transporto priemonės ir kt.) yra areštuojamas ir perduodamas bankroto administratoriaus valdymui.
 

Kaip bankroto administratorius valdo bankrutuojančio asmens turtą:
Iki šiol galioja stereotipinė nuomonė, kad bankroto atveju nekilnojamas turtas – namas, butas yra parduodami per prievartą. Taip yra ne visada.
Bankroto administratoriaus valdymui automatiškai pereina asmeniui priklausanti nekilnojamojo turto dalis. Jeigu bankroto paskelbimo metu asmuo vienas arba kartu su kitais asmenimis (sutuoktinis ar buvęs sutuoktinis) yra nekilnojamojo turto savininkas,
tokiu atveju bankroto administratorius turi 3 metus sprendimui priimti dėl asmeniui priklausančios nekilnojamo turto dalies. Pasibaigus šiam terminui bankroto administratorius turi:
1.      Gauti teismo sprendimą dėl nekilnojamo turto pardavimo;
2.      Susitarti su asmeniu dėl jo nekilnojamo turto dalies realizavimo.
3.      Parduoti asmens turto dalį bendrasavininkams, asmens giminėms arba tretiems asmenims;
4.      Įtvirtinti savo teisę gauti bankroto administratoriui priklausančią pinigų sumą, pardavus nekilnojamąjį turtą ( Charging Order);
Bankroto administratorius negaus teismo nutarties dėl asmens nekilnojamojo turto pardavimo arba savo teisės gauti piniginę sumą, priklausančią nuo nekilnojamo turto pardavimo, įteisinimo, jeigu piniginė suma, priklausanti nuo realizacijos dalies, yra mažesnė nei 1000 svarų.
Taip pat jeigu nekilnojamo turto vertė yra mažesnė negu likutinė skolos suma pagal hipotekinį įkeitimą, asmuo gali bandyti susitarti savarankiškai išpirkti savo dalį iš bankroto administratoriaus už simbolinę vieno svaro sumą plius atlyginimas už teisines paslaugas, atliekant procedūrą ( vidutiniškai apie 700-900 svarų).
Virš paminėta galimybė yra efektyvus derybų metodas su bankroto administratoriumi tais atvejais, kai rinkos kaina nekilnojamo turto krenta ir esant tinkamoms sąlygoms hipotekiniam įkeitimui.
 

Transporto priemonės:
Jeigu asmuo yra transporto priemonės savininkas ir naudoja automobilį darbui arba kelionei į darbą, ir nėra kitokios, racionalios alternatyvos automobiliui, nuosavybės ir naudojimo teisė gali likti asmeniui. Jeigu automobilio kaina viršija 2-3 tūkstančius svarų, bankroto administratorius turi apsvarstyti galimybę parduoti tokį automobilį bei skirti pinigų kitam, pigesniam, automobiliui įsigyti.
Jeigu kreditas buvo užtikrintas automobiliu (autolizingas), kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį ir konfiskuoti automobilį bankroto paskelbimo atveju. Jeigu tai neįvyksta (kas būna retai), bankroto administratorius turi teisę leisti asmeniui mokėti įmokas už automobilį ir toliau naudotis automobiliu.
 

Kitas asmens turtas:
Jeigu nustatoma turto vertė neviršija racionalaus turto pakeitimo vertės (pakeitimas į pigesnį tokios pat paskirties turtą), bankroto administratorius negali konfiskuoti ir parduoti šio asmens turto:
Darbo įrankių, kurie yra būtini asmeniui vykdyti profesinę veiklą arba verslą;
Buities apyvokos reikmenų, būtinų patenkinti elementariems asmens ir asmens šeimos poreikiams;
Bankroto administratorius turi teisę lankyti asmens gyvenamąsias ir veiklos/verslo patalpas bei išimti/konfiskuoti turtą. Pagal praktiką bankroto administratorius neišima/nekonfiskuoja turto, jeigu jį pardavus gaunama mažiau negu 500 svarų pajamų.
 

Asmens pajamų valdymas:
Jeigu po visų asmens ir jo šeimos narių išlaidų atskaitymų, mėnesio pabaigoje lieka pinigų suma, didesne nei 100 svarų, bankroto administratorius gali kreiptis į teismą dėl šių pinigų išmokėjimo arba savanoriško susitarimo dėl išmokėjimo per 36 mėnesius;
2008 metais 19% bankrutavusių asmenų buvo priversti daryti mokėjimus, siekiant padengti įsiskolinimus. Bendra išmokėjimu sumą sudarė 28 mln. svarų.
 

Asmens pajamų ir turto paskirstymas tarp kreditorių:
Skirstymas atliekamas pagal griežtai nustatytą tvarką.
Pirmas pinigus už savo paslaugas gauna bankroto administratorius. Daugumoje bankroto atvejų ši sumą viršija 50% nuo visų privalomų išmokėjimų.
Antri pinigus gauna nekilnojamo turto agentai.
Toliau eina buvę bankrutavusio asmens darbuotojai - jų darbo užmokesčiai;
Kai įsipareigojimai aukščiau paminėtiems kreditoriams įvykdomi 100%, tada ateina eilė visiems kitiems asmens kreditoriams.
Visi kiti kreditoriais tai  - juridiniai/fiziniai asmenys su debitoriniais įsiskolinimais pagal vartojamuosius kreditus, komunalinių paslaugų teikėjai, mokesčių inspekcija, gyvenamosios patalpos nuomotojai ir kitokie kreditoriai. Pagal statistiką, 80% bankroto atveju, tie „kiti“ kreditoriai negauna nieko.
 

Bankroto proceso pabaiga:
Jeigu nebuvo nustatyta rimtų pažeidimų bankrutuojančio asmens asmeninėje ir verslo veikloje, nuo jo automatiškai nuimami visi bankroto proceso apribojimai ir įsipareigojimai per 120 mėnesių nuo teismo nutarties dėl bankroto iškėlimo.
Daugeliu atvejų tai reiškia, kad, pasibaigus bankroto procesui, skolos bus nurašytos arba, tiksliau išsireiškus, kreditoriai neteks teisinio pagrindo persekioti skolininką dėl skolos gražinimo.

Pagal valstybinio nemokumo departamento (The Insolvency Service) informaciją, 42% visų bankroto procesų baigiasi anksčiau kaip per 12 mėnesių. Vidutiniškai bankrotas, kuriame nėra jokių pažeidimų, trunka apie 7 mėnesius.

 
Finasinių problemų sprendimai - Jūsų laisvė kvėpuoti